Blog

JESTEŚMY NA ALLEGRO!

 (Super Sprzedawca - ponad 1200 pozytywnych opinii)

Nasza oferta na allegro

 


Nazwy bursztynu w różnych krajach, inne nazwy bursztynu

29 marca 2020

Sukcynit to inna nazwa bursztynu bałtyckiego lub po prostu bursztynu, który jest najbardziej rozpoznawaną żywicą. Nasi przodkowie uznali go za sok drzewny i z tej przyczyny przyznali mu nazwę sucinum. Do tego samego rodzaju żywicy kopalnej, lecz nie tej samej odmiany należy występujący na Ukrainie bursztyn rivnieński pochodzącym od miejscowości Rivne. W środkowych Niemczech jest to bursztyn saksoński albo bitterfeldzki od miejscowości Bitterfeld.

W zachodniej Ukrainie i na terenie Niemiec towarzyszą odmienne rodzaje żywic kopalnych. Zostały im nadane nazwy mineralogiczne takie jak: gedanit od łacińskiej nazwy Gdańska – Gedanum oraz stantienit i beckeryt od nazwisk właścicieli firmy Stantien & Becker. Żywicy towarzyszącej złożom sukcynitu w Rosji nadano nazwę gedano-sukcynit. Na obszarze środkowych Niemiec utworzono nazwę zygburgit pochodzącego od miasta Siegburg i goitszyt od kopalni bursztynu Goitsche. Problemem jest używanie nazw nieprzebadanych dotychczas żywic kopalnych. Czy regionalna nazwa „bursztyn” wskazuje na jego pochodzenie geograficzne?

Nazwa „bursztyn” oznacza w takim przypadku jedynie żywicę kopalną, jednak nie w znaczeniu sukcynitu.

Na początku lat 90. XX wieku opisano żywicę kopalną ze stanu Sarawak w Malezji. Odkrywcy nadali jej nazwę bursztynu z Borneo. Złoża tej żywicy okazały się o wiele większe od sambijskich złóż bursztynu bałtyckiego. Bursztyn z Borneo jest kopalną żywicą podobną do glessytu z Europy, choć przypisuje mu się nieco inne drzewa macierzyste.

Zawiłości terminologiczne wynikające z tradycji językowych nie można niestety łatwo rozwikłać. Te żywice, które nadają się do obróbki, jeszcze długo będą określane na rynku jako bursztyn. Innym zagadnieniem jest używanie w Polsce rosyjskiej nazwy bursztynu „jantar”. Dawniej starano się wprowadzić tę nazwę jako słowiańską. Jak jednak wynika z badań, jest to nazwa pochodzenia ugrofińskiego, która przyjęła się w języku rosyjskim.